BIP
34 batalion radiotechniczny
Status prawny
34.batalion radiotechniczny kontynuuje tradycje 3 Samodzielnej Kompanii Radiotechnicznej sformowanej na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr 076/Org. z dnia 11 listopada 1960 roku.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych