BIP
34 batalion radiotechniczny
Osoby sprawujące funkcje

DOWÓDCA


ZASTĘPCA DOWÓDCY - SZEF SZTABU

mjr Andrzej LUBCZYŃSKI

SZEF ZESPOŁU NADZORU TECHNICZNEGO
kpt. Dariusz ORŁOWSKI

SZEF SZKOLENIA
kpt. Andrzej RZĘPAŁA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych