BIP
34 batalion radiotechniczny
Skargi i wnioski

KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW DO DOWÓDCY 34. BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO

Dowódca 34. batalionu radiotechnicznego przyjmuje osoby cywilne i przedstawicieli organizacji społecznych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 14:00 do godz. 16:00.

Adres korespondencyjny:
34. BATALION RADIOTECHNICZNY 
89 – 600 Chojnice
 

tel.  261-534-100
fax: 261-534-118
e-mail: 34brt@wp.mil.pl

 

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest zagwarantowane konstytucyjnie. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. (Rozp. Rady Min. z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. 2002 Nr 5 poz. 46).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych