BIP
34 batalion radiotechniczny
Aktualności
Ćwiczenie taktyczno - specjalne 210. krt
16.10.2017
W dniach 09 - 13.10.2017 r. odbyło się ćwiczenie taktyczno - specjalne 210. krt pk. AZYMUT - 17.

Temat ćwiczenia: ,,Manewr, organizacja i prowadzenie pracy na nakazanej pozycji bojowej". W trakcie ćwiczenia stan osobowy 210. krt realizował zadania wynikające z przeznaczenia pododdziału. W ćwiczeniu brali również udział żołnierze rezerwy.

,

W ramach ćwiczenia zgrywany był system rozpoznania, dowodzenia, wsparcia inżynieryjnego, OPBMR, obrony przeciwlotniczej, zabezpieczenia logistycznego oraz zabezpieczenia medycznego.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych