BIP
34 batalion radiotechniczny
Aktualności
Ocena sytuacji kadrowej.
26.10.2017
W dniu 26 października ppłk Paweł CZAJKOWSKI przeprowadził coroczną ocenę sytuacji kadrowej w 34. Chojnickim batalionie radiotechnicznym.

W ocenie sytuacji kadrowej uczestniczył Dowódca 3. Wrocławkiej Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Wojciech Lewicki oraz bezpośrednio podlegli dowódcy batalionu szefowie pionów, dowódcy kompanii, szefowie sekcji oraz starszy podooficer dowództwa batalionu.


Dowódca batalionu wysłuchał meldunków swoich bezpośrednich podwładnych na temat aktualnej sytuacji kadrowej, a następnie dokonał oceny sytuacji kadrowej za całość struktury 34. Chojnickiego batalionu radiotechnicznego. Podsumowując odprawę ppłk Paweł CZAJKOWSKI postawił szczegółowe zadania do realizacji w obszarze zarządzania zasobami osobowymi w 2018 roku oraz podsumował wnioski wynikające z działalności kadrowej.Wizyta Pana gen. bryg. Wojciecha LEWICKIEGO była także okazją do wręczenia wyróżnień dla żołnierzy batalionu nadanych przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.


Za wybitny dorobek w służbie wojskowej Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  - orłem Sił Powietrznych wyróżniony został kpt. Dariusz ORŁOWSKI - szef zespołu nadzoru technicznego.


Za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej Odznaką Honorową Sił Powietrznych zostali wyróżnieni:
- mjr Mariusz MIŁKOWSKI - zastepca dowódcy batalionu - szef sztabu;
- kpt. Andrzej RZĘPAŁA - szef szkolenia;
- kpt. Mariusz KACZMAREK - dowódca 283 kompanii radiotechnicznej.
Uroczystość wręczenia wyróżnień zakończono wykonaniem pamiątkowych zdjęć.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych