BIP
34 batalion radiotechniczny
Aktualności
 Wizyta organów przedstawicielskich
16.02.2018
W dniach 12-15 lutego w 34 Chojnickim Batalionie Radiotechnicznym przebywał Dziekan Korpusu Oficerów Sił Powietrznych ppłk Krzysztof Jewgiejuk oraz Dziekan Korpusu Podoficerów Sił Powietrznych st. chor. szt. Grzegorz Korzeniewski.

W ramach spotkań z żołnierzami przedstawiony został zakres prac prowadzonych przez organy przedstawicielskie związanych ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania poszczególnych korpusów oraz warunków służby i pracy żołnierzy. W trakcie wizyt w pododdziałach Dziekani zapoznali się ze specyfiką służby żołnierzy, ich zadaniami oraz problemami nurtującymi żołnierzy poszczególnych korpusów.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych