BIP
34 batalion radiotechniczny
Aktualności
  Przekazanie obowiązków Dowódcy 34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego
23.04.2018

W piątek 20 kwietnia nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy 34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach. Punktualnie o godz. 11:00 dowódca uroczystości kpt. Dariusz Orłowski złożył meldunek Dowódcy 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Wojciechowi Lewickiemu
o gotowości pododdziałów do uroczystego przekazania obowiązków. Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym SZ RP w trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru przez zdającego obowiązki ppłk. Pawła Czajkowskiego obejmującemu obowiązki ppłk. Andrzejowi Lubczyńskiemu oraz złożenie meldunku gen. bryg. Wojciechowi Lewickiemu o zdaniu i objęciu obowiązków Dowódcy 34 Batalionu Radiotechnicznego.

 

 


Zdający obowiązki ppłk Czajkowski podziękował za dobrą współpracę lokalnym władzom samorządowym, współpracującym instytucjom i zgromadzonej na uroczystym apelu kadrze zawodowej i pracownikom resortu obrony narodowej.
Jak podkreślił gen. bryg. Wojciech Lewicki w swoim wystąpieniu, podpułkownik Czajkowski  uczynił wiele dobrego dla jednostki i kreowania pozytywnego wizerunku wojska oraz 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej w oczach społeczeństwa. Dziękując Dowódcy batalionu za zaangażowanie i realizację zadań na wysokim poziomie, wyraził przekonanie, że nowy Dowódca będzie pielęgnował i rozwijał osiągnięcia swojego poprzednika. Obejmujący obowiązki Dowódcy 34 Batalionu Radiotechnicznego ppłk Lubczyński w swoim przemówieniu wskazał, że dowodzenie batalionem to ogromny zaszczyt ale również i duża odpowiedzialność. Podziękował Dowódcy Brygady za zaufanie i oznajmił, że wspólnie z żołnierzami i pracownikami RON będą realizować zadania na jak najwyższym poziomie. Defilada pododdziałów zakończyła uroczysty apel. Następnie dowódcy udali się do Sali Tradycji batalionu gdzie złożyli podpisy na protokołach zdawczo - odbiorczych.

  

Zobacz galerię

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych