BIP
34 batalion radiotechniczny
Kto jest kim

DOWÓDCA BATALIONU

ppłk Andrzej LUBCZYŃSKI


 ZASTĘPCA DOWÓDCY BATALIONU - SZEF SZTABU

mjr Mariusz MIŁKOWSKI


SZEF SZKOLENIA

 

 


SZEF ZESPOŁU NADZORU TECHNICZNEGO

kpt. Dariusz ORŁOWSKI


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych